ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC

SKU:M112201-S
1,490,000₫
Kích thước:
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC
 ĐẦM 2 DÂY TẾT BÍNH TAFFA LỤA ĐEN DÁNG ÔM MAXIVIC