ĐẦM LA MỘC DÀI ÔM, CỔ CHỮ V, NHÚN GIỮA NGỰC, TAY DÀI XẺ

SKU:LM0122135-S
729,000₫
Kích thước:
 ĐẦM LA MỘC DÀI ÔM, CỔ CHỮ V, NHÚN GIỮA NGỰC, TAY DÀI XẺ
 ĐẦM LA MỘC DÀI ÔM, CỔ CHỮ V, NHÚN GIỮA NGỰC, TAY DÀI XẺ
 ĐẦM LA MỘC DÀI ÔM, CỔ CHỮ V, NHÚN GIỮA NGỰC, TAY DÀI XẺ
 ĐẦM LA MỘC DÀI ÔM, CỔ CHỮ V, NHÚN GIỮA NGỰC, TAY DÀI XẺ