ĐẦM LỤA LA MỘC, KIỀU SƠ MI BÈO CỔ DÁNG BABAY DOLL, KẺ SỌC DỌC.

SKU:LM0122133-S
599,000₫
Kích thước:
 ĐẦM LỤA LA MỘC, KIỀU SƠ MI BÈO CỔ DÁNG BABAY DOLL, KẺ SỌC DỌC.
 ĐẦM LỤA LA MỘC, KIỀU SƠ MI BÈO CỔ DÁNG BABAY DOLL, KẺ SỌC DỌC.
 ĐẦM LỤA LA MỘC, KIỀU SƠ MI BÈO CỔ DÁNG BABAY DOLL, KẺ SỌC DỌC.
 ĐẦM LỤA LA MỘC, KIỀU SƠ MI BÈO CỔ DÁNG BABAY DOLL, KẺ SỌC DỌC.