ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN

SKU:LM012225-S
650,000₫
Kích thước:
 ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN
 ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN
 ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN
 ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN
 ĐẦM XÒE XANH NHẠT LA MỘC, LỤA CREP KOREA, CỔ TIM, TAY NGẮN