ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA

SKU:LM012223-S
-30% 483,000₫ 690,000₫
Kích thước:
 ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA
 ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA
 ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA
 ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA
 ĐẦM XÒE XANH LÁ LA MỘC, CỔ ĐAN TÔNG, LỤA CREP KOREA